تیم گیلاس این امکان را دارد تا بتواند نرم افزاری متناسب با خواسته های مشتریان بدون هیچگونه محدودیت تخصصی در اجرا و راه اندازی تولید کند و همچنین در صورت نیاز اقدام به پشتیبانی و آپدیت نرم افزار طراحی شدخ کند.